Bestuur Stichting VPSG

Het bestuur van Stichting VPSG bestaat momenteel uit vier vrijwilligers. De boekhouding wordt gedaan door een boekhoudster en gecontroleerd door een kascommissie. Het vinden van nieuwe bestuursleden is een belangrijk actiepunt. Fondswerving en het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn belangrijke aandachtspunten voor het bestuur ondanks het gegeven dat het nog niet op volle sterkte is.

Voorzitter: Robert Frede, pastoor van de Oud Katholieke kerk in Haarlem en geestelijk verzorger bij Zorgbalans
Secretaris: Dr. Anne-Claire Mulder, emerita universitair docente van de Protestantse Theologische Universiteit.
Penningmeester: vacant
Algemeen bestuurslid: Saniye Tezcan, projectleider en trainer van Stichting Kezban.
Algemeen bestuurslid: Els Soede – Fernat, verpleegkundig specialist bij Stichting Rozelaar.
Algemeen bestuurslid: Christien Reeling Brouwer, gepensioneerd functioneel beheerder bij zorgorganisatie Evean.

Gezocht: penningmeester

Wij zoeken een nog een bestuurslid! Iemand die affiniteit hebben met het bestrijden van seksueel geweld en die ons netwerk kunnen versterken. We zijn bezig met het uitzetten van een nieuwe koers en kunnen daar jouw hulp goed bij gebruiken!
Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar in Haarlem. Daarnaast vraagt het van jou enige tijd om mee te werken aan eventuele projecten.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor Stichting VPSG, je eventuele reiskosten worden uiteraard wel vergoed.

Comité van aanbeveling

Dr. Anke Bisschops. Zij is supervisor, pastoraal psycholoog en docent. Expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik in de katholieke kerk.
Drs. Christien Crouwel, Algemeen Secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.
Prof. dr. Ruard Ganzevoort, rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, welk een onderdeel is van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Mr. J.J.M. (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland.
Drs. Jos Wienen, burgemeester van de gemeente Haarlem.

Klachten? Contact met ons en/of onze vertrouwenspersoon

De counselors, de coördinator en het bestuur van de VPSG doen hun uiterste best voor u. Soms gaat er helaas toch iets mis.  Bent u ontevreden met het contact met de VPSG, of vindt u dat er iets gebeurt dat niet door de beugel kan (zoals bijvoorbeeld racisme, kwetsende opmerkingen of grensoverschrijdend gedrag)? Bespreek het met de counselor zelf of neem contact op met de coördinator of het bestuur van de VPSG via een mail aan info@vpsg.nl. Vindt u dat lastig of krijgt u geen gehoor: dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, Anoushka Boet. Zij staat onafhankelijk van de VPSG en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Zij is te bereiken via info@ab-coacht.nl.