Aanbod deskundigheidsbevordering voor pastores, gemeenten en parochies

De medewerksters van de VPSG hebben veel ervaring met het scholen en trainen van pastores en vrijwilligers in kerken. Onderstaand is een kleine greep uit ons aanbod. Het liefst maken wij scholingen op maat.

Wilt u aandacht besteden aan het thema seksueel misbruik? Bel of mail ons om de mogelijkheden te bespreken. Gegevens zijn te vinden via onze Contact pagina.

 

Ik ga door – werken aan zingeving na seksueel misbruik

Thema: schuld en schaamte

Het door ons ontwikkelde werkschrift Ik ga door – werken aan zingeving na seksueel misbruik is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld.

Als je een misbruik verleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je ervaart en wat meer leefruimte te krijgen.

In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben wij in de afgelopen 38 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Wilt u vanuit uw professionele rol als hulpverlener of begeleider van mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik meer weten over hoe je het werkschrift kunt inzetten? Of wilt u meer informatie over de achterliggende theorieën en inzichten? U bent van harte welkom op een bijeenkomst voor professionals, om kennis te maken met het werkschrift en hoe u mensen kunt begeleiden in het vinden van zingeving na seksueel misbruik en in de omgang met schuld en schaamte. Ook kunt u iemand naar ons doorverwijzen voor lotgenoten bijeenkomsten. Neem hiervoor contact op via info@vpsg.nl 

Kijkt u voor een voorbeeldoefening uit het werkschrift hier.

Auteur van het werkschrift is Marjoleine Vosselman, psychologe en auteur. Zij was van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

Seksualiteit: Praat erover!

Krijgen jongeren en volwassen binnen hun eigen geloofsgemeenschap de ruimte om te praten over gevoelige onderwerpen als lichamelijkheid en seksualiteit? En als je daarover in gesprek wilt gaan, hoe pak je dat aan?

De publicatie Praat erover! verschijnt als werkboek. De gedachten en ervaringen die in dit boekje verzameld zijn kunnen helpen bij het leren spreken over lichamelijkheid en seksualiteit.

De artikelen en ervaringsverhalen inspireren om in de praktijk zelf aan het werk te gaan om allerlei kanten van lichamelijkheid en seksualiteit te bespreken.

Organiseer bijvoorbeeld eens een thema-avond, gespreksgroep of viering/kerkdienst waarin dit thema aan de orde komt. Of neem eens in het kader van een bijeenkomst of vergadering een uur voor dit onderwerp.

De werkvormen in dit boekje nodigen uit om op een speelse manier de vele facetten van dit onderwerp te ontdekken.

Meer informatie over dit werkboek en over het bestellen ervan vind je op deze pagina.

Het geheim van mijn vader

Film met gesprek

Marlies Bosma maakte een korte film waarin ze het gesprek aangaat met haar vader over zijn incestverleden. De documentaire laat de littekens zien van het slachtoffer maar ook de weerslag ervan op het familieleven gezien door de ogen van de dochter. De film is heel geschikt om met een groep te bekijken en het effect van zwijgen over misbruik te zien en te bespreken.Wilt u een avond/ochtend/middag in uw gemeente of parochie organiseren over seksueel misbruik en de gevolgen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen met de organisatie, informatieverstrekking en gespreksleiding.

Wat kan de VPSG voor u betekenen?

De VPSG is u graag behulpzaam wanneer u seksualiteit en lichamelijkheid aan de orde wilt stellen. Dat kan op diverse manieren.

De VPSG kan lezingen, thema-avonden en gespreksgroepen verzorgen met het werkboekje als uitgangspunt.

Een mogelijkheid is ook dat iemand van de VPSG u een activiteit helpt voorbereiden of zowel voorbereiden als uitvoeren. Daarbij kan het gaan om een cursusavond, een leerhuis, een werkgroep of een viering. In overleg kunnen wij maatwerk leveren.