Stichting VPSG wordt niet gesubsidieerd door de overheid of zorgverzekeringen. Ons werk wordt betaald uit giften van fondsen, stichtingen en donateurs. Als u een bijdrage kunt leveren zijn we u daar zeer dankbaar voor.

U kunt ons op diverse manieren ondersteunen.

  • doneer eenmalig door een bijdrage over te maken naar Stichting VPSG op NL81 TRIO 0212 2657 17 of door de website Geef.nl te bezoeken.
  • Word donateur en ontvang twee keer per jaar informatie over de activiteiten.
  • Maak mensen in uw buurt of kerk attent op het werk van de VPSG.
  • Vraag de informatiefolders (en posters) aan en leg die neer in de bibliotheek, in de kerk, bij de huisarts of op elke andere goede verzamelplek.
  • Nodig ons uit. Wij verzorgen graag presentaties aan groepen over de problematiek van seksueel geweld en ons werk. De inhoud kunnen we aanpassen op uw vragen of situatie.
  • De VPSG is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft een CBF Keurmerk. Zie voor meer informatie onze pagina hierover. Giften aan de VPSG zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Doneren via een periodieke gift kan tegenwoordig zonder tussenkomst van de notaris. De belastingdienst stelt per 1 januari 2014 niet meer als eis om giften drempelvrij te mogen aftrekken dat een overeenkomst voor minimaal 5 jaar bij de notaris wordt opgemaakt.
    Dit kan nu een overeenkomst zijn tussen gever en ontvanger, eenvoudig en kosteloos. Formulieren voor een “Overeenkomst periodieke gift in geld” zijn op te vragen bij ons secretariaat, info@vpsg.nl  of te downloaden via de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

Bestel een publicatie

Onderstaande publicaties kunt u bij ons bestellen door het bestelformulier in te vullen of een mail te sturen naar info@vpsg.nl . De opbrengst komt volledig ten goede aan het werk van de VPSG. Let op: de onderstaande prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Ik ga door. Werkschrift Schaamte & Schuld

Auteur: Marjoleine Vosselman, psychologe, van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

Het werkschrift is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld.

Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je ervaart en wat meer leefruimte te krijgen.

In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben wij in de afgelopen 38 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Dit werkschrift kan gebruikt worden voor een individueel traject maar kan ook helpen in een begeleidingstraject waarbij je ondersteuning krijgt van een counselor, therapeut of pastor.

Kosten : € 8 voor het werkschrift.

Samen redden we het wel

Auteur: Marthe Link

Samen op weg gaan en de ander niet verlaten maar trouw blijven. Zo is Marthe Link 25 jaar actief geweest in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik. In dit boek wordt het brede palet getoond waarover zij beschikt om dit werk te doen. Zowel haar kennis en kunde in pastorale betrokkenheid en levensbeschouwelijke counseling alsook haar literaire gaven kunnen worden afgelezen aan de artikelen, lezingen, gedichten, liederen, preken en columns van haar hand. Zo is dit materiaal geselecteerd op bruikbaarheid voor velen in heden en toekomst, maar schetst het tegelijkertijd de weg die zij heeft afgelegd in haar denken over en zorg voor mensen wie seksueel geweld is aangedaan. Mensen die slachtoffer zijn geworden een stem geven, verhalen van verzet tegen het licht houden, bronnen van waaruit te leven valt herontdekken, de opstandingskracht van mensen benoemen: dit zijn belangrijke drijfveren voor al het werk van Marthe Link.

Prijs: € 15.00

Seksualiteit: Praat erover!

Auteur: Stichting VPSG

Praten over seksualiteit is nooit gemakkelijk. Maar hoe kunnen lichamelijkheid en seksualiteit toch op een positieve manier in de kerk aan de orde komen? Jong geleerd, oud gedaan wordt er gezegd. Maar hoe gaat dat leren? Wij denken dat als het gesprek in kerkelijke gemeenschappen wordt aangegaan dat ook preventief kan werken. Maar hoe doe je dat? Hoe vind je de goede woorden? Hoe ontwikkel je een eigen geluid, ethisch, maar zonder moralisme? Deze brochure komt voort uit het VPSG-project ‘Dwars-liggen. Speurtocht naar heilzame seksualiteit’. Dit boekje geeft artikelen, werkmethoden, suggesties voor liturgie en praktijkverhalen.

Boekje is verschenen in 2010

Prijs: €5.00

Dichtbundels

Adem en Vuur

Auteur: Annelies Schreuder

Prijs: € 9.00

Door liefde bevrijd

Auteur: Maria Menorah

Prijs: € 9.00