ANBI Gegevens + Jaarverslagen Stichting VPSG

Statutaire naam: Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld
KvK nummer: 41225329
RSIN nummer: 806091848
Adres: Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem
Telefoon: 023-5328222
e-mail: info@vpsg.nl
website: www.zingevingnamisbruik.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting VPSG 2023 Verklaring Kascontrolecommissie 2023

Jaarverslag Stichting VPSG 2022

Jaarverslag Stichting VPSG 2021

Jaarverslag Stichting VPSG 2020

CBF Keurmerk

De VPSG is erkend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geef geld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. 

Statuten Stichting VPSG

Op aanvraag verkrijgbaar.