Wat kost het?

De VPSG wordt niet gesubsidieerd, ons werk wordt betaald uit giften van fondsen, stichtingen en donateurs. Als u een bijdrage kunt leveren zijn we u daar zeer dankbaar voor.

Gesprekstarieven zijn vastgesteld op basis van inkomen:

Bij een jaarinkomen tot 18.000 euro: 15,- euro
Van 18.000 – tot 25.000 euro: 35,- euro
Daarboven: 50,- euro

Dit uurtarief geldt zowel voor gesprekken als telefonische en e-mail-consulten.

Mochten deze kosten voor u om één of andere reden onoverkomelijk zijn, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken zodat we voor u tot een goede afspraak kunnen komen. Van een aantal fondsen krijgen we een bijdrage voor mensen die een bijdrage niet kunnen betalen, zij geven dit vanuit het gevoel van rechtvaardigheid; ieder heeft recht op passende hulp. Maakt u, als u het nodig heeft, dus vooral gebruik van hun aanbod!

Sommige mensen voelen zich heel vervelend bij het gegeven dat ze geen geld hebben voor de goede hulp die wordt geboden. U bent altijd welkom om uw bijdrage op een creatieve manier te geven. Er zijn mensen die een poster van de VPSG ophangen bij huisarts of bibliotheek, fluit spelen of zingen bij een VPSG bijeenkomst, een stukje schrijven voor een Nieuwsbrief, een gedicht maken of willen proeflezen. Ook dat is geen verplichting maar als u uw talent wilt inzetten voor de VPSG; laat het ons weten.

Samen maken we de VPSG. Al meer dan 38 jaar.