Een luisterend oor

In de spreekkamer, aan de telefoon, via videobellen of per mail

Wie kunnen er terecht?

Iedereen die wil praten over wat haar of hem is overkomen kan bij ons terecht.

Je kunt behoefte hebben om te praten over seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag wat je ervaren hebt en over de zinvragen die die ervaring heeft op geroepen. Het maakt niet uit of het recente ervaringen betreft of dat het gaat over gebeurtenissen lang geleden. Binnen onze organisatie zijn we bekend met verschillende geloofsrichtingen of manieren van zingeving . De zoektocht naar zingeving zal naarmate de gesprekken vorderen meer ruimte kunnen krijgen, maar steeds met de wens van de hulpvrager op de voorgrond.

Over het algemeen zorgen we ervoor dat we op korte termijn beschikbaar zijn en dat één van de counselors met je in gesprek kan gaan. Dat kan op verschillende manieren; live op ons kantoor in Haarlem; telefonisch of via de computer, met of zonder beeld. Er zal na een eerste gesprek gevraagd worden of je behoefte hebt aan een voortzetting van de gesprekken en de frequentie ervan. Het initiatief gaat hierbij uit van degene die hulp vraagt. Wij zullen niet ongevraagd contact zoeken. In dat gesprek zullen we ook onze werkwijze ten aanzien van persoonlijke gesprekken toelichten.


Uitgangspunten

Zo zien wij onze hulpverlening:

  • dat de belevingswereld en gevoelens van degene die hulp vraagt centraal staan.
  • dat de counselor onvoorwaardelijk staat aan de kant van de hulpvrager en met haar/hem werkt aan versterking van eigen kracht.
  • dat duidelijk wordt dat (seksueel) geweld niet alleen het probleem is van de hulpvrager, maar dat machtsstructuren binnen samenleving en religie van invloed zijn.
  • dat counselor en hulpvrager in wederkerigheid en solidariteit op zoek gaan naar nieuwe wegen en een nieuw perspectief.
  • dat iemand die bij ons komt er niet alleen voor staat maar een veilige plek vindt om op verhaal te komen.

De VPSG richt zich op Noord Holland, maar inmiddels weten mensen uit het hele land de weg naar ons te vinden: van Friesland tot Limburg, wat wel laat zien dat de VPSG een heel eigen plek heeft in het aanbod van begeleiding en hulp. Omdat hier geloofs- en levensbeschouwelijk/spirituele vragen aan de orde komen. 

Wie luistert?

Lien Daams, is sinds november 2019 counselor voor de VPSG.  Zij is o.a. gediplomeerd integratief kinder- en jeugdtherapeut, systeemtherapeut en registercounselor ABvC®
Haar jarenlange ervaring in het werken met slachtoffers van seksueel geweld en (innerlijke) kinderen zet zij in bij de gesprekken in de spreekkamer, workshops en trainingen.

Gezien van der Leest, werkt sinds 2000 bij de VPSG, heeft een achtergrond in theologie en zorg. Ze is coördinator van de VPSG, waar ze zich onder andere bezighoudt met fondsenwerving, bestuurszaken, communicatie en natuurlijk counseling.

Joke Stapper, sinds april 2022 levensbeschouwelijk counselor bij de VPSG. Zij is gediplomeerd coach, counselor en logotherapeut. Haar specialiteit is toepassen van textiele vormgeving; inzet van spellen in de hulpverlening en schrijven van levensverhalen.

Wat kost het?

De VPSG wordt niet gesubsidieerd, ons werk wordt betaald uit giften van fondsen, stichtingen en donateurs. Als u een bijdrage kunt leveren zijn we u daar zeer dankbaar voor.

Gesprekstarieven zijn vastgesteld op basis van inkomen. Meer informatie hierover vind je op de kosten pagina.

Locatie en bereikbaarheid

De VPSG is gevestigd op de Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, 10 minuten lopen van het station.

We bieden ook telefonisch, via videobellen of mail begeleiding aan.
Tel.: 023 5328222, e-mail: info@vpsg.nl, website: zingevingnamisbruik.nl

Voel je welkom en maak een vrijblijvende afspraak.

Klachten? Neem contact met ons op of met onze vertrouwenspersoon

De counselors, de coördinator en het bestuur van de VPSG doen hun uiterste best voor u. Soms gaat er helaas toch iets mis.  Bent u ontevreden met het contact met de VPSG, of vindt u dat er iets gebeurt dat niet door de beugel kan (zoals bijvoorbeeld racisme, kwetsende opmerkingen of grensoverschrijdend gedrag)? Bespreek het met de counselor zelf of neem contact op met de coördinator of het bestuur van de VPSG via een mail aan info@vpsg.nl. Vindt u dat lastig of krijgt u geen gehoor: dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, Anoushka Boet. Zij staat onafhankelijk van de VPSG en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Zij is te bereiken via info@ab-coacht.nl.