Werkschrift Ik ga door. Schaamte & Schuld

Auteur: Marjoleine Vosselman, psychologe, van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

Het werkschrift is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld.

Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je ervaart en wat meer leefruimte te krijgen.

In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben wij in de afgelopen 38 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Dit werkschrift kan gebruikt worden voor een individueel traject maar kan ook helpen in een begeleidingstraject waarbij je ondersteuning krijgt van een counselor, therapeut of pastor.

Kosten: 12 euro exclusief verzenden

Je kunt dit boek bij ons bestellen door een mail te sturen naar info@vpsg.nl of via het bestelformulier.