Webinar Als de schaamte mag spreken

9 januari 2024 19.00 uur

Wat zijn oorzaken van schaamte? Welke factoren doen er mee in het al dan niet hulp zoeken bij vragen of problemen? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens dit webinar.

Jeanette de Korte, docent & supervisor bij de CHE Opleiding Theologie, zal in gesprek gaan met Floor Blaauw. Floor heeft in het kader van de theologische opleiding aan de CHE onderzoek gedaan naar schaamte in de hulpverleningspraktijk.

Floor Blaauw ontdekte: ‘In de kern heeft schaamte te maken met het omgaan met innerlijke pijn en angst; waarbij de primaire reactie van schaamte, bedekken, verbergen, verhullen is.’

In dit gesprek sluit ook een counselor aan van de VPSG – Stichting voor advies en ondersteuning bij zingeving na seksueel geweld.  De VPSG ziet in de praktijk dat slachtoffers van seksueel misbruik het moeilijk vinden om hulp te vragen en dat schaamte daarbij een grote rol speelt.

In het webinar gaan we op zoek naar wat ervoor nodig is dat slachtoffers van seksueel misbruik eerder hulp kunnen zoeken, zodat het zwijgen en de eenzaamheid eerder doorbroken wordt. Het belooft een interessant gesprek te worden; als de schaamte mag spreken.

Aanmelden door de QR-code hiernaast te scannen.