1. Boeken rondom seksueel misbruik en godsdienst

Godsdienst en incest – Annie Imbens, Ineke Jonker

Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen – Gideon van Dam

Verraden vertrouwen. Pastoraat aan incestdaders en -slachtoffers – Dr.J.C. Borst

Tot ik weer vliegen kon… Een verhaal van seksueel misbruik door een pastor – Sigrid Zomer

Duister baken: Mannen, slachtofferschap en geloof – Nico de Lange

Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heet gepleegd – Alexander L. Veerman

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk – Wim Deetman e.a.

Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken. De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers – Christiane van den Berg-Seiffert 

De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.  – AW Balk- van Rossum

Het boek van vergeving – Desmond Tutu

Wat is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel – Bruce D. Perry, Oprah Winfrey

Schuilplaats in de wildernis – nota uit 1999 over kerkelijk beleid rond seksueel misbruik.

En toen was er voor mij niemand meer – online aflevering over godsdienst en incest

Verwond en verbonden. Geloofsverhalen bij het herstel van trauma – Inge Boef