Nuttige links met meer informatie over seksueel geweld, godsdienst en zingevingsvragen

Netwerk Huiselijk Geweld (NHG)
Het Netwerk Huiselijk Geweld (NHG) is opgezet als verzamelpunt van informatie. Het Netwerk probeert alle gegevens, die over het onderwerp huiselijk geweld voorhanden zijn te bundelen. Het Netwerk wordt hiermee een loket waar publiek en beroepsgroepen terecht kunnen voor informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik
Hulplijn voor jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of seksueel geweld. Zowel seksueel geweld dat in de jeugd heeft plaatsgevonden als geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden. Verwijzing naar hulporganisatie die het beste past.

Trauma hulp
Centrum Psychotrauma Hulpverlening in Dronten, gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van o.a. seksuele misdrijven en verkeersongelukken.

Revief
Lotgenotencontact voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn.

Stichting Rise
Landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn.

Lotgenoten seksueel geweld
Beschermd lotgenotencontact op een besloten forum en chat. Uitgebreide informatie voor lotgenoten en partners m/v. (1/3 van de leden zijn man)