Kistjes in de kerk

We horen en zien veel berichten over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Een lastig onderwerp dat niet stopt bij de kerkdeur. Soms kennen we mensen die het overkomen is, soms ook niet en soms moeten we zelf omgaan met de gevolgen van het grensoverschrijdend gedrag van mensen uit onze eigen omgeving en soms al vanaf heel jonge leeftijd. De cijfers geven een schokkend beeld:

In Nederland heeft 24% van de vrouwen en 5% van de mannen te maken gehad met seksueel geweld.

Vaak worden de ervaringen jarenlang verborgen met psychische en lichamelijke klachten tot gevolg. Er over praten is lastig, vanwege loyaliteit en schaamte.

De Stichting VPSG in Haarlem biedt advies en ondersteuning bij seksueel geweld, speciaal ook bij vragen vanuit godsdienst en rond zingeving. ‘Doorbreek de verstikkende stilte: Praat er over!’, is het advies. Er zijn drie counselors die ‘tot spreken horen’, zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.
Een luisterend oor is niet het enige, wat de VPSG biedt. Soms zijn de ervaringen te heftig om in woorden uit te drukken.

Dan helpt een kunstzinnig project zoals het project (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht. In dit project werd in een houten kistje de eigen kracht en kwetsbaarheid verbeeld. Wat is zichtbaar aan de buitenkant en wat speelt er van binnen?

Kunstenaar Janine Klungel zegt over haar kistje: “Ik heb delen van mijn doorleving van en beschouwing op de thema’s kwetsbaarheid en kracht gedurende mijn herstelproces in het kistje verbeeld.
Vroeger dacht ik dat ik sterk was, omdat ik pijn verborg en alles wel alleen kon. Hier ben ik op teruggekomen. Nu geloof ik in de kracht van contact. Precies in datgene wat mij kwetsbaar en breekbaar doet voelen. En dit mag zichtbaar zijn. Breuken maken deel uit van mijn levensgeschiedenis”.

De VPSG heeft twee kistjes beschikbaar die op reis kunnen gaan door het land om een tijdelijk onderdak te vinden bij geloofsgemeenschappen. Zo’n kistje kan op een heel eigen manier aandacht vragen voor de problematiek van seksueel geweld. De aanwezigheid geeft een signaal dat binnen deze muren ruimte en aandacht is voor de gevolgen van seksueel misbruik, het kan een plek van stilte, woede, gebed, acceptatie, kracht en kwetsbaarheid zijn.

Kistjes in de kerk

De plaatsing van het kistje kan gebruikt worden om in het kerkblad erover te schrijven en in de viering er aandacht aan te geven bijvoorbeeld in overdenking, voorbeden, liedkeuze of collecte.
In een opschrijfboek bij het kistje kan men gedachten en voorbeden kwijt. Een lichtje aansteken bij het kistje kan een belangrijk gebaar voor iemand zijn.

Bij de VPSG kunnen we meedenken over bij de locatie passende activiteiten en vanuit onze deskundigheid een presentatie geven.

Bent u geïnteresseerd in zo’n reizend kistje? Laat het ons weten via info@vpsg.nl.
In overleg worden data gekozen voor het halen en brengen van het kistje. We denken aan een uitleenperiode van 4 – 6 weken.

een project van Stichting VPSG