De waarde van luisteren

Een luisterend oor

De eerste gesprekken met de mensen die bij ons komen voor een luisterend oor,  kennen geen vaste structuur. Wanneer we verder in de tijd komen gebruik ik soms de waardenster, een ‘instrument’ waarmee je onderzoek doet naar existentiële waarden die belangrijk zijn in het leven van een persoon.

Een van de mensen die ik regelmatig sprak bood ik deze werkvorm aan. Hij was enthousiast over deze waardenster en gaf deze manier van onderzoek door aan iemand die dichtbij hem staat. Met toestemming wijd ik deze column aan de inhoud van een van deze waardensterren. Na de toelichting over de werkwijze worden zes waarden gekoppeld aan de begrippen: Liefde, Toewijding, Hoop, Onvolmaaktheid, Vertrouwen en Wat nog niet af is. De waarden worden op een bepaalde manier in een afbeelding van een ster gelegd. Uit de informatie die het maken van de waardenster voor je oplevert kun je je persoonlijke missie vinden.

De persoon die de waardenster maakte, en deze aan mij doorstuurde, noteerde bij HOOP de waarde WIJSHEID met de volgende opmerking; “Wijsheid is het vermogen iets op een andere manier te zien. Zij refereert aan een tekst van Sophie Oluwole, de eerste Nigeriaanse vrouwelijke hoogleraar in de filosofie, die leefde van 1935 – 2018. “Wijs zijn heeft met acceptatie te maken. Je verstand te gebruiken hoort ook bij wijsheid. Weten wat je moet zeggen en zwijgen hoort er ook bij”.

Soms sta ik tijdens gesprekken met een mond vol tanden en weet ik niet wat ik zeggen moet bij het horen van verhalen die gaan over hetgeen mensen elkaar aandoen. Ik wens mezelf en iedere ander wijsheid toe, om te zeggen wat gezegd mag worden en ..zoals deze inspirator meegeeft; te zwijgen als woorden niet toereikend zijn.