Meldpunten seksueel misbruik vanuit de kerken

Veilige Kerk
Initiatief van een aantal kerkelijke meldpunten. De kerk dient een veilige plaats te zijn. Informatie en preventie materiaal.

SMPR
Het SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, de Zevendedags Adventisten en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag Rooms-Katholieke Kerk
Meldpunt voor iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Meldpuntrefkerken
Drie reformatorische kerken hebben onderkend hoe belangrijk het is dat er binnen de kerk een plek is waar slachtoffers van seksueel misbruik kunnen rekenen op erkenning, steun en advies. Met dat doel is het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken opgericht (SMRK).

Stichting Evangelische Meldpunt
SEM is als Stichting Evangelisch Meldpunt het netwerk van alle deelnemers, professionals en vrijwilligers die willen bijdragen aan veiligere kerken en organisaties binnen de volle breedte van de evangelische beweging.

Overzicht Christelijke hulp
Voor wie op zoek is naar een christelijke hulpverlener die past bij de eigen identiteit.