Algemene websites

Seksueel Geweld
Een website van Movisie over beleid, feiten en cijfers, interventies, organisaties, signaleren, hulpverlening en literatuur rond seksueel geweld. Hulporganisaties zijn makkelijk per provincie te vinden.

Seksueel Geweld
Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van de site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. De website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Informatie over sexting bij jongeren
Veel informatie over sexting bij jongeren. Zo worden de gevaren uitgelicht, komen veelgestelde vragen over het onderwerp aan bod en worden er tips voor ouders gegeven. Ook is er een stappenplan uiteengezet.

FaithTrust Institute (engelstalige website)
FaithTrust Institute is een interkerkelijke educatieve bron voor vraagstukken over seksueel en huiselijk geweld.