Marthe Link – Samen redden we het wel

Samen op weg gaan en de ander niet verlaten maar trouw blijven. Zo is Marthe Link 25 jaar actief geweest in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik. In dit boek wordt het brede palet getoond waarover zij beschikt om dit werk te doen. Zowel haar kennis en kunde in pastorale betrokkenheid en levensbeschouwelijke counseling alsook haar literaire gaven kunnen worden afgelezen aan de artikelen, lezingen, gedichten, liederen, preken en columns van haar hand.

Zo is dit materiaal geselecteerd op bruikbaarheid voor velen in heden en toekomst, maar schetst het tegelijkertijd de weg die zij heeft afgelegd in haar denken over en zorg voor mensen wie seksueel geweld is aangedaan. Mensen die slachtoffer zijn geworden een stem geven, verhalen van verzet tegen het licht houden, bronnen van waaruit te leven valt herontdekken, de opstandingskracht van mensen benoemen: dit zijn belangrijke drijfveren voor al het werk van Marthe Link.

Je kunt dit boek bij ons bestellen door een mail te sturen naar info@vpsg.nl

Werkschrift Ik ga door. Schaamte & Schuld

Auteur: Marjoleine Vosselman, psychologe, van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

Het werkschrift is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld.

Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je ervaart en wat meer leefruimte te krijgen.

In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben wij in de afgelopen 38 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Dit werkschrift kan gebruikt worden voor een individueel traject maar kan ook helpen in een begeleidingstraject waarbij je ondersteuning krijgt van een counselor, therapeut of pastor.

Je kunt dit boek bij ons bestellen door een mail te sturen naar info@vpsg.nl

Andere boeken rondom seksueel misbruik en religie

Godsdienst en incest – Annie Imbens, Ineke Jonker

Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen – Gideon van Dam

Verraden vertrouwen. Pastoraat aan incestdaders en -slachtoffers – Dr.J.C. Borst

Tot ik weer vliegen kon… Een verhaal van seksueel misbruik door een pastor – Sigrid Zomer

Duister baken: Mannen, slachtofferschap en geloof – Nico de Lange

Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heet gepleegd – Alexander L. Veerman

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk – Wim Deetman e.a.

Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken. De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers – Christiane van den Berg-Seiffert 

De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.  – AW Balk- van Rossum

Het boek van vergeving – Desmond Tutu

Wat is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel – Bruce D. Perry, Oprah Winfrey

Schuilplaats in de wildernis – nota uit 1999 over kerkelijk beleid rond seksueel misbruik.

En toen was er voor mij niemand meer – online aflevering over godsdienst en incest

Meldpunten seksueel misbruik vanuit de kerken

Veilige Kerk

Initiatief van een aantal kerkelijke meldpunten. De kerk dient een veilige plaats te zijn. Informatie en preventie materiaal.

SMPR

Het SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, de Zevendedags Adventisten en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag Rooms-Katholieke Kerk

Meldpunt voor iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Meldpuntrefkerken

Drie reformatorische kerken hebben onderkend hoe belangrijk het is dat er binnen de kerk een plek is waar slachtoffers van seksueel misbruik kunnen rekenen op erkenning, steun en advies. Met dat doel is het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken opgericht (SMRK).

Stichting Evangelische Meldpunt

SEM is als Stichting Evangelisch Meldpunt het netwerk van alle deelnemers, professionals en vrijwilligers die willen bijdragen aan veiligere kerken en organisaties binnen de volle breedte van de evangelische beweging.

Overzicht Christelijke hulp

Voor wie op zoek is naar een christelijke hulpverlener die past bij de eigen identiteit.

Algemene websites

Seksueel Geweld

Een website van Movisie over beleid, feiten en cijfers, interventies, organisaties, signaleren, hulpverlening en literatuur rond seksueel geweld. Hulporganisaties zijn makkelijk per provincie te vinden.

Seksueel Geweld

Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van de site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. De website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Informatie over sexting bij jongeren

Veel informatie over sexting bij jongeren. Zo worden de gevaren uitgelicht, komen veelgestelde vragen over het onderwerp aan bod en worden er tips voor ouders gegeven. Ook is er een stappenplan uiteengezet.

FaithTrust Institute (engelstalige website)

FaithTrust Institute is een interkerkelijke educatieve bron voor vraagstukken over seksueel en huiselijk geweld.

Overzicht van nuttige links met meer informatie over seksueel geweld, godsdienst en zingevingsvragen.

Netwerk Huiselijk Geweld (NHG)

Het Netwerk Huiselijk Geweld (NHG) is opgezet als verzamelpunt van informatie. Het Netwerk probeert alle gegevens, die over het onderwerp huiselijk geweld voorhanden zijn te bundelen. Het Netwerk wordt hiermee een loket waar publiek en beroepsgroepen terecht kunnen voor informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Hulplijn voor jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of seksueel geweld. Zowel seksueel geweld dat in de jeugd heeft plaatsgevonden als geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden. Verwijzing naar hulporganisatie die het beste past.

Trauma hulp

Centrum Psychotrauma Hulpverlening in Dronten, gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van o.a. seksuele misdrijven en verkeersongelukken.

Revief

Lotgenotencontact voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn.

Stichting Rise

Landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn.

Lotgenoten seksueel geweld

Beschermd lotgenotencontact op een besloten forum en chat. Uitgebreide informatie voor lotgenoten en partners m/v. (1/3 van de leden zijn man)