Eigen uitgaven

  • Seksualiteit: Praat erover!
    Auteur: Stichting VPSG Praten over seksualiteit is nooit gemakkelijk. Maar hoe kunnen lichamelijkheid en seksualiteit toch op een positieve manier in de kerk aan de orde komen? Jong geleerd, oud gedaan wordt er gezegd. Maar hoe gaat dat leren? Wij denken dat als het gesprek in kerkelijke gemeenschappen wordt aangegaan dat ook preventief kan werken. Maar
  • Marthe Link – Samen redden we het wel
    Samen op weg gaan en de ander niet verlaten maar trouw blijven. Zo is Marthe Link 25 jaar actief geweest in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik. In dit boek wordt het brede palet getoond waarover zij beschikt om dit werk te doen. Zowel haar kennis en kunde in pastorale betrokkenheid en levensbeschouwelijke counseling
  • Werkschrift Ik ga door. Schaamte & Schuld
    Auteur: Marjoleine Vosselman, psychologe, van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG. Het werkschrift is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld. Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over

Dichtbundels

Adem en Vuur
Auteur: Annelies Schreuder
Prijs: € 9.00

Door liefde bevrijd
Auteur: Maria Menorah
Prijs: € 9.00

Overige literatuur

Websites